Blog
BPN

Geleceğimize Sahip Çıkıyor, Eğitimi Destekliyoruz

Zorlu yaşam koşullarından en çok etkilenen konuların başında eğitim gelmektedir. Pandemi gibi sebeplerle eğitime erişim zorlaşmakta ve eğitimden kopma riski artmaktadır.

Genç Hayat Vakfı, bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve okulların kapalı kalma süresinin uzamasından dolayı şartların daha da zorlaştığı dezavantajlı çocukların eğitiminden tamamen kopma riskini önleme amacıyla, gönüllüleriyle beraber çocukların eğitimi için burs desteği sağlamaktadır.

BPN Ödeme & E-Para Hizmetleri olarak; hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem vererek, 11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin eğitime erişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Genç Hayat Vakfı ile el ele verdik.

Bugüne kadar Genç Hayat Vakfı’nın ulaştığı on binlerce çocuk ve gencin, sahip olduğu becerileri keşfetmeleri ve yetenekleri doğrultusunda bilgiye ulaşmaları için biz de varız dedik.

BPN olarak; 30 Ekim - 23 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bağış kampanyasına verdiğimiz destek ile 15 çocuğun eğitim erişimine 1 yıl boyunca katkı sağlamış olduk.