Blog
BPN

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verinin işlenmesi” anlamına gelir.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterin açık rızası aranmaktadır. Açık rıza aranmayacak durumlar yine Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir.

BPN olarak Kanun’un 5. Maddesinin (a) fıkrası kapsamında tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi, para transfer hizmetimizin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için müşterilerimizden kimlik, adres, telefon numarası gibi kişisel verilerini talep etmekteyiz. Bu bilgileri ve işlemlere ilişkin hassas ödeme verilerini, basılı kopya formunda veya elektronik olarak, mevzuatta daha uzun bir dönem kayıt tutma yükümlülüğü öngörüldüğü durumlar haricinde, müşterimizin son işleminden sonra en az 10 (on) yıl süre ile muhafaza etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Bu verileri;

·         Her zaman güvenle saklıyor,

·         Para transferi işlemleriniz için kullanıyor,

·         Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

Müşterilerimiz bize başvurarak;

·         Kişisel verilerinin kullanılma amacını, hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilir, 

·         Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,

·         Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirler.

Bilgilerin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünen kişiler tarafımıza başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak tarafımıza ve temsilcilerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.