Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları ve Kurumlar Listesi

*** İşbu “Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları ve Kurumlar Listesi” bilgilendirme amaçlı olup; kişisel verilerin paylaşıldığı başka gruplar bulunması halinde liste BPN tarafından güncellenecektir.