Blog
BPN

Neden İlave Belge İstiyoruz?


BPN olarak her gün binlerce ödeme işlemine aracılık ediyoruz. İşlemlerimizde geleneksel finansal hizmetlere kıyasla daha hızlı, basit ve güvenli bir servis sunmayı müşteri odaklı önceliklerimiz arasında ilk sırada tutuyoruz.

Finansal kuruluşların ürün ve hizmetleri suç örgütleri ve kötü niyetli kişiler tarafından doğrundan veya dolaylı olarak suistimal edilebilmektedir. Bu riskin farkında ve sorumluluklarının bilincinde bir ödeme kuruluşu olarak;

  • Yerel mevzuata ve uluslararası tavsiyelere tam olarak uyumu sağlayabilmek,
  • Müşterilerimizin herhangi bir kandırmacanın mağduru olmasını önleyebilmek,
  • Gerçek faydalanıcıyı tespit edecek şekilde işlemlerin bizzat müşterilerimiz tarafından gerçekleştirildiğini teyit edebilmek ve yasa dışı bağlantıların önüne geçebilmek,
  • Art niyetli kişilerin finansal kaynaklarını keserek, bu kişileri sistem dışına itebilmek,
  • Finansal suçları minimize edebilmek,

için işlemlerimizin öncesinde ve sonrasında kontroller gerçekleştiriyoruz. Yasal otorite ile iş birliği içerisinde, hem marka güvenilirliğimiz hem de toplum huzuru için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.

Bu mücadelemizin temeli “müşterini tanı” prensibine dayanmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin mesleklerini, finansal durumlarını, işlemlerinin amaçlarını, işlemin karşı tarafı ile olan ilişkilerini, fonun veya varlıklarının kaynağını sorgulayabiliyoruz, aldığımız beyanları destekler belge talebinde bulunabiliyoruz. Temin edilen bilgi ve belgeler Kişisel Verinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde güvenle muhafaza edilmektedir.


Nasıl bir bilgi ve belge?


Müşterilerimizin beyan etmiş oldukları işlem amacı ile ilişkili herhangi bir açıklayıcı belge sunması yeterli olacaktır. Örneğin işlemlerinin amacı ile ilgili olarak “maaş, masraf veya seyahat ödemesi” açıklamasını yapan bir müşterinin çalıştığı kurumdan alacağı herhangi bir belge yeterli olacaktır.

Müşterilerimizin bu süreç ile ilgili endişelenmelerini gerektirecek herhangi bir husus bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Giriş kısmında bahsettiğimiz hız, kolaylık ve güven ilkelerini gözeterek, müşterilerimizden aldığımız yanıtlar uzman ekibimiz tarafından ivedilikle değerlendirilmeye alınmakta, maksimum güvenlik tedbiri alınarak saklanmaktadır.