Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları ve Kurumlar Listesi
KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI VE KURUMLAR LİSTESİ***
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • İş Ortakları
  • Bağımsız Denetim Kuruluşları
  • Bankalar
  • Temsilciler
  • Avukatlar
  • Tedarikçiler
  • Topluluk Şirketleri
  • Özel Hukuk Tüzel Kişileri

***İşbu Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları ve Kurumlar Listesi bilgilendirme amaçlı olup, işbu liste kişisel verilerinpaylaşıldığı başka gruplar bulunması halinde BPN tarafından güncellenecektir.