BPN Şartlar ve Koşullar
BPN YURTİÇİ PARA HAVALESİ HİZMETİ AŞAĞIDAKİ KAYIT VE ŞARTLARDA SAĞLANIR

 • BPN gerek her iki tarafı yurtiçinde olan (“Yurtiçi Para Havalesi İşlemleri”) gerek ise bir tarafı yurt içi diğer tarafı yurtdışında olan para havalesi işlemlerini (“Uluslararası Para Havalesi İşlemleri”) gerçekleştirmektedir. BPN, Uluslararası Para havalesi İşlemlerini, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetim ve Denetimine İlişkin Tebliğ’in (“Tebliğ”) 16/4 maddesi hükümleri çerçevesinde kurduğu işbirlikleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
 • Aşağıdaki hüküm ve koşullar, BPN tarafından gerçekleştirilen Yurtiçi Para Havalesi işlemleri için uygulanacaktır. Uluslararası Para Havelesi İşlemleri için lütfen Uluslararası Para Havalesi Hizmetleri Hüküm ve Koşulları’nı inceleyiniz.


GENEL HÜKÜMLER

 • BPN Para Havalesi İşlemlerini Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yetkilendirmiş olduğu acente/temsilcileri (“BPN Temsilcileri”) aracılığı ile BPN tarafından önceden yazılı şekilde onaylanan Satış Nokta(lar)ında sunmaktadır.
 • BPN, Uluslararası Para Havalesi işlemlerini, Tebliğ’in 16. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca dünya genelinde temsilci ağına sahip olan Western Union® ile yapmış olduğu işbirliğiyle gerçekleştirmektedir. Uluslararası Para Havalesi İşlemleri için lütfen Uluslararı Para Havalesi Hizmetleri Hüküm ve Koşulları’nı inceleyiniz.
 • BPN müşterileri, gerçekleştirmek istedikleri para havalesi işlemleri için aşağıda yer alan telefon numarasını arayarak, kendilerine en yakın BPN Temsilcileri ve bunların çalışma saatleri konusunda bilgi alabilecektir.
 • Yurtiçi Para Havalesi işlemleri, BPN Temsilcilerinin çalışma saatlerine bağlı olarak, genelde, dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilecektir.
 • BPN tamamen bağımsız bir Ödeme Kuruluşu olarak hareket eder ve herhangi bir bankanın temsilcisi veya temsilcisi olarak hareket etmemekte ve hiçbir banka adına mevduat kabul etmemektedir.
 • Para Havalesi işlemlerinde, nakit ödemeler için paranın mevcut olması şarttır.
 • Ayrıca, para havalesi işlemlerinde her türlü ödemenin gerçekleştirilebilmesi için gönderici ve alıcı, kimliğini tevsik edecek geçerli belgeleri sunmalıdır.
 • Yurtiçi Para Havalelerinde, ilgili BPN Temsilcileri tarafından alıcının kimlik belgeleri incelenmek suretiyle belirlenecek hak sahibi alıcıya ödeme gerçekleştirilir.
 • Alıcının doldurduğu bilgi formlarında yazım hatalarında bulunulmuş olsa dahi ilgili BPN Temsilcisi alıcının ibraz ettiği kimlik belgesindeki kişi olduğuna kanaat getirir ise, ödemeyi gerçekleştirmeye yetkilidir.
 • BPN Temsilcileri alıcıdan, alıcının para havalesine ilişkin nakit ödemeyi alabilmesi için kimlik ibrazı ve/veya ilgili güvenlik sorusuna cevap vermesini talep edebilirler.
 • Yurtiçi Para havalesi işlemlerinde, yürürlükte olan yasalar uyarınca, belirli şahıslar ile para havalesi işlemi gerçekleştirilmesi yasaklanmış olabilir.
 • İlgili mevzuata uymak amacıyla BPN Temsilcileri, gerçekleştirilecek tüm para havalesi işlemlerinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki yasal mevzuat uyarınca, belirlenen isim listeleri çerçevesinde araştırma yapmak zorundadır.
 • Olası bir eşleşme saptandığı durumlarda, BPN Temsilcileri, kişinin gerçekten ilgili listedeki kişi olup olmadığını belirlemek için işlemin detaylarını inceleyebilir. Bu durumlarda müşterilerden ek kimlik veya bilgi sağlamaları istenir. Bu nedenle işlemlerde gecikme olabilir. Bu, BPN tarafından yürütülen tüm para havalesi işlemleri için yasal bir zorunluluktur.


HAVALE/TRANSFER ÜCRETİ

 • Para havalesi yaparken göndericiye uygulanacak ücretlendirmeye ilişkin yazılı bilgi BPN Temsilcilerinde göze çarpacak şekilde teşhir edilir ya da para havalesi işleminin gerçekleştirilmesinden önce müşteriye yazılı olarak sunulur.
 • Para havalesi işlemlerine ilişkin tüm ücretler gönderici tarafından karşılanır.
 • Belirli durumlarda para havalesi işlemlerinde uygulanacak ücret ilave vergi ve kesintilere de tabi olabilecektir.


DÖVİZ

 • Göndericinin ilgili temsilci/acente’ye para havalesi yapılması için ödediği paranın biriminin alıcı tarafından alınacak para birimiyle aynı olmaması durumunda, ödeme meblağı ilgili acente/temsilcilik tarafından o tarihte uygulanan referans döviz kuru üzerinden çevrilerek ödenecektir.
 • Çoğu döviz kuru global finans piyasalarının kapanış oranları doğrultusunda günde bir kaç kere düzeltilir.
 • Uygulanan döviz kuru bankalar ile diğer mali kurumlar arasındaki işlemlerde kullanılan ve kamuya duyurulan bazı döviz kurlarından daha az avantajlı olabilir.


ÖZEL HİZMETLER

 • İlave ücret karşılığında alıcıya para havalesinin hazır olduğuna dair telefonla bildirim veya SMS ile bildirim yapılabilmektedir.
 • BPN Temsilcileri tarafından bu hizmetlerin verilmesi söz konusu olabilir.
 • Bu konuda deha detaylı bilgi edinmek için lütfen aşağıda yer alan telefon numarasını arayınız.


İADE

 • İşlem tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, alıcının kendisine ödeme yapılmasını talep etmemiş olması halinde, BPN, göndericinin yazılı talebi üzerine para havalesinin sadece anapara miktarını (ödemenin yapıldığı zaman geçerli olan ve burada belirtilen geçerli döviz kuru üzerinden) iade eder.
 • Ödeme işlemi için seçilen ilgili BPN Temsilcisinin çalışma saatlerine veya olumsuz hava şartları ve iletişim arızaları gibi BPN Temsilcisinin kontrolü dışında gelişebilecek durumlara bağlı sebepler de dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, para havalesi alıcıya herhangi bir sebeple belirlenen süre içinde ulaşmamışsa BPN para havale ücretini iade eder.
 • Para havalesi işleminin göndericinin isteği üzerine durdurulması halinde para havale işlemi için göndericiden alınan ücret iade edilmez.
 • Bazı para havale işlemlerinde ödemenin yapılması uygulanan hukuk nedeniyle gecikebilir.
 • Yasaların imkân tanıması halinde, BPN gönderim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde alınmayan parahavaleleri ödemelerinden ücret kesintisi yapabilir.


YÜKÜMLÜLÜK

 • BPN, Yurtiçi Para Havalesi Yoluyla Ödemesi Yapılan Herhangi Bir Ürün Veya Hizmetin Sağlanmasına Veya Uygunluğuna İlişkin Herhangi Bir Garanti Vermemektedir.
 • Göndericinin işlem bilgileri yalnızca kendisi ile paylaşılmaktadır.
 • Göndericinin işlem bilgilerini alıcı dışında bir kişi ile paylaşmaması ve tanımadığı kişilere para göndermemesi önemle tavsiye olunur.
 • BPN veya herhangi bir temsilcisi, gönderici tarafından işlem bilgilerinin alıcı dışında başka bir kişiyle paylaşılmasından hiçbir surette sorumlu değildir.
 • Yurtiçi para havalesi işlemlerinde, BPN müşterilerine karşı tüm sorumluluk BPN’ye aittir.
 • Veri Güvenliği Kişisel bilgileriniz (“Bilgi”) yürürlükteki yasalara göre işleme alınır ve BPN tarafından saklanır.
 • İşlem veya ödeme bilgilerinizi, işlem ve sadakat programı ayrıntılarınızı, işlem geçmişi ve pazarlama tercihleri gibi bilgilerinizi (idari amaçlar, müşteri hizmeti, ödeme onayı, kullanıcı onayı, dolandırıcılıktan koruma ve ürün ve iş geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere) kullanmak üzere BPN’ye izin vermektesiniz.
 • BPN, ayrıca BPN veya iştirakleri nezdinde faydalandığınız diğer hizmetler, ürünler, memnuniyet ve/veya mükâfat programları ile bağlantılı bilgilerinizi de kullanabilir.
 • Tercihe bağlı olarak telefon numarası, cep telefonu numarası ve/veya e-posta bilgilerinizi BPN veya BPN Temsilcilerine vermeniz halinde, belirtilen araçlar ile (telefon/SMS/e-posta/MMS) işlem hakkında bilgilendirilmeye rızanızı verdiğinizi ve SMS hizmetleri için servis sağlayıcılar tarafından herhangi bir ücret uygulanması halinde söz konusu ücretlere ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
 • Pazarlama bildirimleri almak istemediğiniz takdirde, lütfen aşağıda belirtilen telefon numarasını aramak suretiyle BPN ile iletişime geçiniz.
 • BPN, göndericinin, para havalesi alıcısına ilişkin verdiği veya bir başka şahsa ilişkin sunduğu bilgileri (“Üçüncü Taraf Bilgileri”) işlemi gerçekleştirmek için saklayacak ve koruyacaktır.
 • Bilgilerinizin ve Üçüncü Taraf Bilgilerinin sunulması isteğe bağlı olmakla birlikte bu bilgiler işlemin yürütülmesi ve gerçekleştirilebilmesi için gereklidir.
 • İlgili bilgiler ve Üçüncü Taraf bilgileri olmaksızın, BPN para havalesini veya ödemeyi gerçekleştiremez ve veya istenen diğer hizmetleri sunamaz.
 • BPN bilgilerinizi ve Üçüncü Taraf Bilgilerini, para havalesi veya ödeme hizmetini gerçekleştirmek için kullanabilir.
 • Ayrıca, BPN bu bilgileri, sunduğu hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanabilir ve bunları, yetkili hizmet sağlayıcılar, temsilciler ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabilir.
 • BPN Para Havalesini kullanmak ile Bilgi ve Üçüncü Taraf Bilgileri’nin bu şekilde kullanılmasına veya paylaşılmasına izin vermektesiniz.
 • BPN gerekli olduğunda, suçun tespiti ve önlenmesi, suç işleyenlerin yargılanması ve milli güvenliğin korunması amaçlarıyla veya yasaların gerektirdiği durumlarda üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir.
 • BPN, verilerin toplanma amaçları için geçerli olan süreden daha uzun bir süre boyunca olmamak kaydıyla ve yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde, kayıt tutma programlarımızı esas alarak göndericinin bilgilerini, pazarlama tercihlerini ve işlem geçmişine ilişkin verileri saklar.
 • Göndericinin verilerin saklanma süresi içerisinde başka bir işlem yapmaması durumunda, gönderici bilgileri ile pazarlama tercihleri silinecektir.
 • Bilgilerinize erişme ve bu bilgilerin bir nüshasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgileri düzeltebilir, silebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Bu haklardan yararlanmak istemeniz veya artık BPN’den ticari duyuruları almak istememeniz durumunda, normal çalışma saatleri boyunca aşağıda verilen numarayı kullanarak BPN ile iletişime geçiniz.


MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

 • BPN tarafından verilen hizmetten memnun değilseniz, aşağıda belirtilen telefon numarasını arayabilirsiniz.
 • BPN şikayet ve taleplerinizi en kısa sürede değerlendirmeye alarak bunları mümkün olduğunca kısa sürede sonuçlandırmak için çaba gösterecektir.


Müşteri Hizmetleri Numarası +90-850-312 9999

Hüküm ve Koşullar”a pdf olarak ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.
BPN