Blog
BPN

27 Haziran 2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile Hızlı Para Transferi işlemleri bankalar dışında ilk defa perakende sektöründe de Ödeme Kuruluşları tarafından yapılmaya başlanacaktır.